Integritetspolicy

1. Allmänt

För Beauty Berries AB är personlig integritet viktigt och därför vi eftersträvar att ta ansvar om din personliga integritet och dataskydd på hög nivå. I enlighet med GDPR, denna policy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter, samt beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor som gäller personuppgifter behandlingen hos oss [email protected].

Beauty Berries AB har rätt att ändra detta Integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid på våran webbsida www.beautyberries.se

Eventuella klagomål angående behandling av personuppgifter lämnas till Datainspektionen.

2. Personuppgiftsansvarig

Beauty Berries AB, org. nr. 559283–5267, adress Skepparkroken 5, 181 66 Lidingö, är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom företaget.

3. Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär inte bara namn, adress och personnummer utan även e-postadress, bilder eller andra krypterade eller elektroniska identiteter som kan relateras till fysiska person. 

I behandlingen av personuppgifter ingår alla slags av aktiviteter som sker med personuppgifter, oavsett om det handlar i IT-systemet eller manuellt. Exempel på behandlingar är: 

 • insamling
 • registrering  
 • strukturering
 • lagring
 • bearbetning
 • överföring
 • radering.

4. Hur skyddas personuppgifter

Vi har vidtagit de alla säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter. Vi kommer att behandla personuppgifter när det är nödvändigt och med hänsyn till ändamålet. Alla personuppgifter är skyddad genom behörighetsstyrning.  

Vi kommer att fråga om uttryckligt medgivande ifall det rör sig om känsliga personuppgifter eller lämna ytterligare uppgifter om det behövs för att säkerställa effektiv verksamhet.

5. Vilka personuppgift samlar vi in. För vilka ändamål samlar vi personuppgifter 

Under företagets dagliga verksamhet samlar vi in följande personuppgifter:

 • namn och personnummer – för identifikation och ålderskontroll;
 • kontaktuppgift: adress, telefon nr., e-post – för leveranser som sker med logistikföretagen (Postnord integritetspolicy) och marknadsföring;
 • betalningsinformation – för analys av möjliga betallösningar och kreditupplysning genomföras av betaltjänstleverantör (Klarnas integritetspolicy);
 • beställningshistorik – för hantering av ångerrätt och reklamation, samt för utveckling och förbättring av företagets verksamhet.

6. Varför samlar vi in personuppgift och vilken laglig grund stödjer det

Företaget samlar in personuppgifter för att kunna: 

 • hantera beställningar och kundserviceärenden. Rättslig grund: köpeavtal;
 • fullgöra företagets förpliktelser. Rättslig grund: lagkrav eller myndighetsbeslut; 
 • utveckla och förbättra företagets verksamhet. Huvudsakligen detta innebär sortiments utveckling, effektivisering av resurser, förbättring av IT-systemet och marknadsföring. Uppgifter som samlas in för detta ändamål utgår ifrån beställningshistorik, ålder och kön. Analyser som görs på kundsegmentering görs utan koppling till särskild individ. Rättslig grund: berättigat intresse;
 • förhindra bedrägerier och utföra riskhantering. Rättslig grund: berättigat intresse.

7. Lagringsperiod 

Vi sparar personuppgifter inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vanlig lagringstid av personuppgifter är 24 månader efter köpet har genomförts eller kundärendet har avslutats. Vissa uppgifter i bokföringen sparas minst 7 år enligt lagstiftning.

8. Från vilka källor samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter utifrån ett köp när konsument själv lämnar uppgifter vilka är nödvändiga för att genomföra ett beställningen. Vi kan samla in personuppgifter från den tredje part, nämligen: socialmedia (Facebook, Instagam), för marknadsföring.

9. Med vem delar vi personuppgifter

   9.1. Personuppgiftbiträden

För att kunna genomföra våra verksamhet och förpliktelser delar vi personuppgifter med företag som är personuppgiftbiträden för oss. Vi kontrollerar personuppgiftbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Personuppgifter delas endast för ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen:

 • logistikföretag – för att hantera transporter;
 • betaltjänstföretag – för att hantera betalningslösningar;
 • IT-tjänsteföretag – för teknisk support och underhåll av IT-systemet;
 • marknadsföring – för annonserings syfte. 

   9.2. Självständigt personuppgiftsansvariga

För att kunna genomföra våra verksamhet och förpliktelser delar vi personuppgifter med partierna som är självständigt personuppgiftsansvariga. I detta fall gäller det organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering:

 • statligamyndigheter – med stöd av lag eller myndighetsbeslut, också vid misstanke av brott;
 • allmänna leveransföretag;
 • betaltjänstleverantörer.

   9.3. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part eller överföra personliga information till länder utanför EU/EES.

10. Dina rättigheter 

Som kund hos oss du har alltid rätt att begära:

 • tillgång till dina personuppgifter – efterfråga hur vi behandlar dina personuppgifter och få en kopia av personuppgifter som behandlas;
 • rätt till rättelse – du kan begära att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig;
 • radera dina personuppgifter – personuppgifter tas bort om de inte längre nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Personuppgifter kan också raderas vid: olaglig behandling, intresseavvägning eller direkt marknadsföringsändamål. Dock det finnas lagkrav på att vi inte får radera vissa personuppgifter som lagras för bokförings eller skattelags ändamål;
 • begränsning av behandling – i detta fall personuppgifter behandlas endast för vissa avgränsade ändamål;
 • rätt till dataportabilitet – överföra personuppgifter i ett strukturerat, allmänt, maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

11. Cookies 

Vår hemsida använder cookies. Cookies är en liten textfil som sparas och lagras på användarens webbläsare eller annan enhet. Cookies av följande samarbetspartner kan inträffas: QuickButik integritetspolicyGoogle Analytics integritetspolicy.

   11.1. Vi använder följande cookies: 

 • sessionscookies – är tillfällig och upphör vid stängning av webbläsaren eller annan enhet;
 • permanenta cookies – sparas och lagras tills användare själv tar bort dem;
 • tredjepartscookies – som satts av tredje parts webbplats, t.ex. Google Analytics.

Vi använder cookies för att göra webbplatsen enklare och säkrare för användaren, också i samband med förbättring av våra tjänster. Vi använder cookies för analytiska (marknadsföring) och funktionella (spara inställningar för nästa besök) ändamål. 

   11.2. Cookies kategoriseras i:

 • nödvändiga cookies – används för webbplats grundläggande fugeringen, t.ex. val av cookies, inloggning, språk, valuta, betallösningar, dessa cookies lagrar ingen personligt identifierbar information;
 • funktionscookies – förbättras funktionellt och personlig anpassning, t.ex. förifyllda inloggningsuppgifter, varor som var tidigare lagt i varukorg, dessa cookies kan placeras av oss eller av en samarbetspartner som finns på vår webbplats (tredjepartscookies), användare kan välja att avvisa dessa cookies i cookiebannern;
 • analyscookies – hjälper att sammanställa statistik och veta vilka sidor/produkter är mer eller mindre populära genom att analysera hur besökare navigerar runt på webbplatsen, denna kategori kan inkludera tredjepartscookies, användare kan välja att avvisa dessa cookies i cookiebannern;
 • marknadsföringscookies - spårar användarens surfvanor och aktiviteter för att kunna visa relevant marknadsföringsinnehåll till användaren, inom denna kategori används förstapartscookies och tredjepartscookies, användare kan välja att avvisa dessa cookies i cookiebannern.

Tredjepartscookies ägs av våra samarbetspartners och aktiveras när besökare på vår webbplats samtycker till användning av cookies, t.ex. Google Analytics.

Användaren i webbläsarinställningar kan blockera alla cookies eller välja att endast acceptera förstapartscookies, eller välja att radera cookies när stänger ner webbläsare. Tänk på att begränsning av cookies kan påverka webbplatsens funktioner.

12. Socialmedia

Vi använder socialmediakanaler som Facebook och Instagram för att komma i kontakt med kunder, också för informering av våra tjänster och marknadsföringen. I samband med detta är Beauty Berries AB personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller personuppgifter och som görs på sociala plattformarna av användare i form av kommentarer och bilder. Vi accepterar inte kränkande innehåll på våra socialmediakanaler och ber att rapportera opassande innehåll till oss. Vi behåller rätt att bedöma nödvändigt innehåll och ta bort detta från våra sociala plattformar.